SOYLICIOUS ACTIVITIES

Last Activitties
Event GBK Senayan (setiap hari Minggu pagi)

January 2015 - December 2015

Customer Panel @7-Eleven

May 2015 - June 2015

Event @Mall

January 2015 - July 2015

aa
bb

Event @Mall

January 2015 - July 2015

Soylicious juga mengadakan aktivitas di mal untuk memberikan sampling produk kepada customer pengunjung mal.